سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بچه های خدایی
قالب وبلاگ

 

چون خون ز حلق تشنهی او بر زمین رسید
جوش از زمین بذروه عرش برین رسید
نزدیک شد که خانهی ایمان شود خراب
از بس شکستها که به ارکان دین رسید
نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند
طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید
باد آن غبار چون به مزار نبی رساند
گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید
یکباره جامه در خم گردون به نیل زد
چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید
پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش
از انبیا به حضرت روحالامین رسید
کرد این خیال وهم غلط که ارکان غبار
تا دامن جلال جهان آفرین رسید
هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال
او در دلست و هیچ دلی نیست بیملال
* * *
ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند
یک باره بر جریدهی رحمت قلم زنند
ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر
دارند شرم کز گنه خلق دم زنند
دست عتاب حق به در آید ز آستین
چون اهل بیت دست در اهل ستم زنند
آه از دمی که با کفن خونچکان ز خاک
آل علی چو شعلهی آتش علم زنند
فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت
گلگون کفن به عرصهی محشر قدم زنند
جمعی که زد بهم صفشان شور کربلا
در حشر صف زنان صف محشر بهم زنند
از صاحب حرم چه توقع کنند باز
آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند
پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل
شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل
* * *
روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار
خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار
موجی به جنبش آمد و برخاست کوه
ابری به بارش آمد و بگریست زار زار
گفتی تمام زلزله شد خاک مطمن
گفتی فتاد از حرکت چرخ بی‌قرار
عرش آن زمان به لرزه درآمد که چرخ پیر
افتاد در گمان که قیامت شد آشکار
آن خیمه‌ای که گیسوی حورش طناب بود
شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل
گشتند بی‌عماری محمل شتر سوار
با آن که سر زد آن عمل از امت نبی
روح‌الامین ز روح نبی گشت شرمسار
وانگه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد
نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد
* * *

 

 


[ دوشنبه 90/9/14 ] [ 11:11 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]

بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد
شور و نشور واهمه را در گمان فتاد
هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند
هم گریه بر ملایک هفت آسمان فتاد
هرجا که بود آهوئی از دشت پا کشید
هرجا که بود طایری از آشیان فتاد
شد وحشتی که شور قیامت بباد رفت
چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد
هرچند بر تن شهدا چشم کار کرد
بر زخمهای کاری تیغ و سنان فتاد
ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان
بر پیکر شریف امام زمان فتاد
بیاختیار نعرهی هذا حسین زود
سر زد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد
پس با زبان پر گله آن بضعةالرسول
رو در مدینه کرد که یا ایهاالرسول
* * *
این کشتهی فتاده به هامون حسین توست
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست
این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی
دود از زمین رسانده به گردون حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون که هست
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست
این غرقه محیط شهادت که روی دشت
از موج خون او شده گلگون حسین توست
این خشک لب فتاده دور از لب فرات
کز خون او زمین شده جیحون حسین توست
این شاه کم سپاه که با خیل اشگ و آه
خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست
این قالب طپان که چنین مانده بر زمین
شاه شهید ناشده مدفون حسین توست
چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد
وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد
* * *
کای مونس شکسته دلان حال ما ببین
ما را غریب و بیکس و بیآشنا ببین
اولاد خویش را که شفیعان محشرند
در ورطهی عقوبت اهل جفا ببین
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان
واندر جهان مصیبت ما بر ملا ببین
نی ورا چو ابر خروشان به کربلا
طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین
تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر
سرهای سروران همه بر نیزهها ببین
آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام
یک نیزهاش ز دوش مخالف جدا ببین
آن تن که بود پرورشش در کنار تو
غلطان به خاک معرکهی کربلا ببین
یا بضعةالرسول ز ابن زیاد داد
کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد
* * *
خاموش محتشم که دل سنگ آب شد
بنیاد صبر و خانهی طاقت خراب شد
خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک
مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد
خاموش محتشم که ازین شعر خونچکان
در دیدهی اشگ مستمعان خون ناب شد
خاموش محتشم که ازین نظم گریهخیز
روی زمین به اشگ جگرگون کباب شد
خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست
دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
خاموش محتشم که بسوز تو آفتاب
از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد
خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین
جبریل را ز روی پیامبر حجاب شد
تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد
بر هیچ آفریده جفائی چنین نکرد
* * *
ای چرخ غافلی که چه بیداد کردهای
وز کین چها درین ستم آباد کردهای
بر طعنت این بس است که با عترت رسول
بیداد کرده خصم و تو امداد کردهای
ای زاده زیاد نکرداست هیچ گه
نمرود این عمل که تو شداد کردهای
کام یزید دادهای از کشتن حسین
بنگر که را به قتل که دلشاد کردهای
بهر خسی که بار درخت شقاوتست
در باغ دین چه با گل و شمشاد کردهای
با دشمنان دین نتوان کرد آن چه تو
با مصطفی و حیدر و اولاد کردهای
حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن
آزردهاش به خنجر بیداد کردهای
ترسم تو را دمی که به محشر برآورند
از آتش تو دود به محشر درآورند


[ دوشنبه 90/9/14 ] [ 11:11 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]

  کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی
وین خرگه بلند ستون بیستون شدی
کاش آن زمان درآمدی از کوه تا به کوه
سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی
کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت
یک شعلهی برق خرمن گردون دون شدی
کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان
سیمابوار گوی زمین بیسکون شدی
کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک
جان جهانیان همه از تن برون شدی
کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست
عالم تمام غرقه دریای خون شدی
آن انتقام گر نفتادی بروز حشر
با این عمل معاملهی دهر چون شد
آل نبی چو دست تظلم برآورند
ارکان عرش را به تلاطم درآورند
* * *
برخوان غم چو عالمیان را صلا زدند
اول صلا به سلسلهی انبیا زد
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید
زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند
آن در که جبرئیل امین بود خادمش
اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند
بس آتشی ز اخگر الماس ریزهها
افروختند و در حسن مجتبی زدند
وانگه سرادقی که ملک مجرمش نبود
کندند از مدینه و در کربلا زدند
وز تیشهی ستیزه در آن دشت کوفیان
بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند
پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید
بر حلق تشنهی خلف مرتضی زدند
اهل حرم دریده گریبان گشوده مو
فریاد بر در حرم کبریا زدند
روحالامین نهاده به زانو سر حجاب
تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب
* * *


[ دوشنبه 90/9/14 ] [ 11:9 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]

  کشتی شکست خوردهی طوفان کربلا
در خاک و خون طپیده میدان کربلا
گر چشم روزگار به رو زار میگریست
خون میگذشت از سر ایوان کربلا
نگرفت دست دهر گلابی به غیر اشک
زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا
از آب هم مضایقه کردند کوفیان
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا
بودند دیو و دد همه سیراب و میمکند
خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا
زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد
فریاد العطش ز بیابان کربلا
آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شرم
کردند رو به خیمهی سلطان کربلا
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد
کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد
* * *


[ دوشنبه 90/9/14 ] [ 11:8 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]

  باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند
گویا عزای اشرف اولاد آدم است
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پروردهی کنار رسول خدا حسین


[ دوشنبه 90/9/14 ] [ 11:7 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]

نشسته سایه ای از آفتاب بر رویش

به روی شانه ی طوفان رهاست گیسویش


کجاست یوسف مجروح پیرهن چاکم

که باد از دل صحرا می آورد بویش


کسی بزرگتر از امتحان ابراهیم

کسی چنان که به مذبح برید چاقویش


نشسته است کنارش کسی که می گرید

کسی که دست گرفته به روی پهلویش


هزار مرتبه پرسیده ام زخود او کیست

که این غریب سر نهاده به زانویش


کسی در آن طرف دشت ها نه معلوم است

کجای حادثه افناده است بازویش


کسی که با لب خشک و ترک ترک شده اش

نشسته تیر به زیر کمان ابرویش


کسی است وارث این دردها که چون کوه است

عجب که کوه زماتم سپید شد مویش


عجب که کوه شده چون نسیم سرگردان

که عشق میکشد از هر طرف به هر سویش


طلوع می کند اکنون به روی نیزه سری

که روی شانه ی طوفان رهاست گیسویش

فاضل نظری


[ دوشنبه 90/9/14 ] [ 1:34 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]

خدای من. . .

به ما بصیرت و بینشی عطا کن ، تا پرده های گناه را از وجودمان بردارد و دیدگانمان را به دیدن عظمت و بزرگی خودت عادت ده. . .

که تنها تو هدایت کننده و مهربانی.

ای گرداننده ی خورشیدو ماه، ای روح نسیم

ای پرورش دهنده یاس ها و شقایقها. . ..

یاد تو در تمامی شبهای من همچون ماه می درخشد

وقتی به دور دست ها نگاه می کنم، نور تو را میبینم که حتی در دورافتاده ترین مکانها و گمنام ترین جای زمین هم جلوه گری می کند.

ومن امید دارم تا در شبی تاریک ماه قلب توبه کار من شوی و باری دیگر شهر تاریک وجودم را با نور لطف و رحمتت روشن گردانی.

((ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا انک علی کل شی قدیر))


[ دوشنبه 90/9/14 ] [ 1:22 صبح ] [ اسمان ] [ نظر ]

آرام میروی و خود را لابه لای دسته ها پنهان میکنی با تمام وجود سعی میکنی تا اشکت نریزد. . .

به سینه میزنی . . .

شور میگیری. . .

زنجیر. . .

گاهی برای آنکه سدی درست کنی از غرور در مقابل چشمانت آرام میخندی. . .

خنده ای به رنگ درد . . .

لبخندی به تلخیه سم. . .

دیگر برایت مهم نیست ژل موهایت خشک شده یا نه . . .

 برایت مهم نیست به مد هستی یا نه. . .

با عشق سینه میزنی و آخر این عشق حریف چشمانت می شود. . .

گهواره را می آورند وتو نگاه میکنی. . .

از سویی صدایی می اید. . .

 جوانان بنی هاشم بیایید علی ام را. . .

وتو دیگر نیستی . اشکهایت از بند دلت آزاد میشوندو خود را به خیمه ها میرسانند. . .

تو در عرش سینه میزنی در مقابل خدا. . .

عشق تو را با خود میبرد . عشق حسین (ع).


[ یکشنبه 90/9/13 ] [ 8:37 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]

غصه نخور آقا. . .

امشب همه علی شدند. . .

حتی شش ماهه ها هم آمدند. . .

غصه نخور آقاجان

جوانان بنی هاشم آمدند. . .

امشب جوانها در خانه تاب ندارند سر به بیابان میگذارند. . .

امشب تمام محل نه شهر نه کشور . . .همه جا از تو میگویند. . .

زهرا جان مادرم آرام باش که امشب دریا دریا دل برای حسینت موج میزند . . .

امشب اشک غوغا میکند و ناله طوفانی میشود سوزناک بر دل سیاه شب. . .

خوشا به حال شما که میروید به سوی علی اکبر . . .

مواظب باشید بابایی مظلوم  کنار جوانش نشسته . . .

مواظب باشید آخر امروز کمر بابا شکسته. . . .


[ یکشنبه 90/9/13 ] [ 8:28 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]

تنها نگه مکن که چنین غرق آتشم

زینب نبوده ای بدانی چه می کشم


[ یکشنبه 90/9/13 ] [ 5:58 عصر ] [ اسمان ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

*
امکانات وب


بازدید امروز: 143
بازدید دیروز: 83
کل بازدیدها: 444236
*
آخرین مطالب
لینک های مفید
* *
لینک دوستان
لینک های مفید
**