شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ طاقتم طاق شد و از تو نيامد خبري جگرم آب شد و از تو نيامد خبري. عاشقاني که مدام از فرجت مي گفتند عکسشان قاب شد و از تو نيامد خبري. ***** اَلْعَجَلَ، اَلْعَجَلَ، يَا مَولاي يَا صَاحِبَ الزَّمانِ ...
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top