شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ مرا طلاي گنبد تو بي قرار مي‌کند کسي مرا به دوش ابرها سوار مي‌کند خيال مي‌کند که ديدن تو قسمتش شده همين کسي که دارد از خودش فرار مي‌کند
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم - زمزمه آسماني
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم - زمزمه آسماني - محدثه خانوم
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top