شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ اين هفته هم گذشت تو اما نيامدي خورشيد خانواده ي زهرا نيامدي از جاده ي هميشه ي چشم انتظارها اي آخرين مسافردنيا نيامدي صبحي کنار جاده تو را منتظر شديم " آمد غروب، رفت و تو آقا نيامدي" امروزمان که رفت چه خاکي به سر کنيم؟ آقاي من ! اگر زد وفردا نيامدي غيبت بهانه اي است که پاکيزه تر شويم تا روبرويمان نشدي ، تا نيامدي!
امام مهدي آوردني است. نه آمدني ... موانع را برداريم او خواهد آمد
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم - زمزمه آسماني
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم - زمزمه آسماني - محدثه خانوم
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top